< Back to previous page

Publication

Harmonische analyse van het getij: deelrapport 1. Bepaling van harmonische componenten voor getijstations in de Zeeschelde

Book - Report

In het kader van de Evaluatiemethodiek voor het beoordelen van de ontwikkelingen van het fysisch systeem van het Schelde-estuarium, worden harmonische getijcomponenten als verklarende parameter beschouwd. Voor de Westerschelde worden deze door Rijkswaterstaat systematisch berekend, voor de Zeeschelde ontbraken deze vooralsnog. Voorliggend rapport gaat in op de behoefte.
Eerst vond een gevoeligheidsonderzoek plaats waarbij de invloed van de gebruikte software en de beschouwde tijdsresolutie is op de waarden van de belangrijkste harmonische componenten is onderzocht.
Vervolgens werden voor 6 getijposten verspreid langsheen de Zeeschelde (Prosperpolder, Antwerpen- Loodsgebouw, Temse, Dendermonde, Wetteren) en de Rupel (Walem) voor elk kalenderjaar de belangrijkste componenten (Z0, M2, M4) berekend voor de periode 2005 (i.e. start beschikbaarheid continue digitale gegevens) tot 2017.

Edition: Versie 3.0
Series: WL Rapporten
Volume: 18_108_1
Number of pages: 20
Publication year:2019
Keywords:Harmonische componenten, UTide, Getijden, Zeeschelde