< Back to previous page

Publication

Habitatevaluatie en biotoopherstel ten behoeve van de visfauna in zones van de habitatrichtlijn

Book - Report

Series: Rapporten van het instituut voor natuurbehoud
Number of pages: 115
ISBN:90-403-0228-6
Publication year:2005