< Back to previous page

Publication

Een program theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf nederlandse maatjesprojecten

Journal Contribution - Journal Article

Journal: Journal of Social Intervention
ISSN: 1876-8830
Issue: 4
Volume: 25
Pages: 41 - 62
Publication year:2016