< Back to previous page

Publication

De aansluiting in 1360 van de Ieperling Pieter Paeldinc in het Oudenaardse gilde van de kruisboogschutters van Sint-Joris tegen de achtergrond van de vroegste geschiedenis van deze schuttersvereniging

Journal Contribution - Journal Article

Journal: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne
ISSN: 2033-4176
Volume: 53
Pages: 121 - 134
Publication year:2016