< Back to previous page

Project

Hydro-geomorfologie Seine estuarium

Vanuit het instituut Seine-Aval werd aan de Universiteit Antwerpen (UA) gevraagd om onderzoek uit te voeren met betrekking tot ecologisch herstel langsheen het Seine estuarium. Bij eerste verkennende vergaderingen werd erop gewezen dat het opbouwen van ecologische kennis niet mogelijk is zonder een grondige voorkennis van de hydro-geomorfologie van het estuarium. Het waterbouwkundig laboratorium heeft reeds studies uitgevoerd met betrekking tot de hydro-geomorfologie van Europese estuaria (e.g., TIDE project). Vanuit die optiek werd het WL dan ook betrokken door Seine-Aval en de UA voor hun expertise ter zake en voor het uitvoeren van een hydro-geomorfologische studie op de Seine.
Het uit te voeren onderzoek door het WL heeft als doel om het Seine estuarium aan de hand van data-analyse hydro-morfologisch te karateriseren en om op die manier de systeemkennis van het estuarium te vergroten. Hierbij zal gekeken worden op welke manier de Seine historisch geëvolueerd is, alsook op welke manier de Seine zich verhoudt tot andere Europese estuaria. Binnen het TIDE project heeft het WL reeds een hydro-geomorfologische studie uitgevoerd op 4 Europese estuaria. De uit te voeren analyses zullen in sterke mate overeenkomen met de analyses die binnen het TIDE project werden uitgevoerd.
Date:5 Nov 2014  →  Today