< Back to previous page

Project

Charcot-Marie-Tooth disease, peripheral myelin protein 22, Schwann cells, dental pulp stem cells, induced pluripotent stem cells (R-10006)

De ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) is de meest frequente vorm van erfelijke neuropathie, met een voorkomen van 1 op 2500 wereldwijd. De meest voorkomende vorm van de ziekte is CMT1A en wordt veroorzaakt door een duplicatie van het perifeer myeline proteïne 22 (PMP22) gen dat gelokaliseerd is op chromosoom 17. PMP22 is een belangrijke component van myeline dat gevormd wordt door Schwann cellen en een overexpressie van dit gen leidt tot een abnormale vorming van de myelineschede. CMT1A patiënten ondervinden erge verzwakking en atrofie van de spieren beginnend in de onderbenen; en later ook in de handen. Momenteel is het niet duidelijk wat de rol is van PMP22 in het ziektebeeld van deze aandoening, en studies in mensen ontbreken. Daarom ontwikkelen wij in dit project een "patiënt-in-een-schaal" model door geïnduceerde pluripotente stamcellen en dentale pulpa stamcellen afkomstig van patiënten te differentiëren naar Schwann cellen. Deze cellen worden dan gebruikt in verschillende in vitro experimenten, en in een in vivo muis model voor perifere zenuwschade, om de rol van PMP22 in de ziekte verder te onderzoeken en hoe het interfereert met myelinisatie. Bovendien proberen we ook het gen defect te herstellen met de nieuwe en veelbelovende 'CRISPR-interferentie technologie'. De uitkomst van deze studie is van groot klinisch belang, en kan belangrijk zijn voor de behandeling van andere ziekten van het perifeer of centraal zenuw stelsel waarbij er problemen zijn met myeline
Date:1 Oct 2019 →  Today
Keywords:STEM CELLS
Disciplines:Cell therapy, Neurological and neuromuscular diseases