< Back to previous page

Project

Aanpassingen sedimentmeetnet

De sedimentmeetposten dienen op verschillende punten gewijzigd te worden. Zo moet de manier van stalen nemen gewijzigd worden naar event-based. De manier van data capteren van de fysische parameter sondes moet gewjizigd worden om het time-shift probleem op te lossen. De sediment parameter codes moeten gewjzigd worden van stas-code naar rivsta-code. Omdat verschillende partijen betrokken zijn bij deze aanpassingen is het nodig dit in een project te plaatsen.
Date:1 Feb 2015  →  Today