< Back to previous page

Organisation

Society and Ageing Research Lab

Research Group

Main organisation:Research Council
Lifecycle:30 Nov 2022 →  Today
Organisation profile:

Sociale relaties en maatschappelijke participatie van ouderen omvat een breed scala aan sociale onderzoeksonderwerpen zoals maatschappelijke participatie, vrijwilligerswerk, sociale cohesie, eenzaamheid, culturele participatie, en (in)formeel levenslang leren.  Zorg en zorgzame buurten vertrekt vanuit een diepgaande kritiek op traditionele, voornamelijk probleemgerichte en medisch georiënteerde zorgsystemen. De onderzoeksprojecten binnen dit thema richten zich op innovatieve, gemeenschapsgerichte zorgonderwerpen (vb. collaboratieve modellen in de zorg, nieuwe zorgberoepen en -rollen), met als doel de toegang tot en de kwaliteit van ouderenzorg te verhogen. Subthema's zijn bijvoorbeeld community health workers, dementiezorg voor ouderen met een migratie-achtergrond, detectie en preventie, en betekenisvolle zorg. Wonen en woonomgeving is het derde onderzoeksthema. Aangezien huisvesting één van de belangrijkste sociale determinanten is om zelfstandig te blijven wonen, ligt de focus hier op de kwaliteit van de woning en de woonomgeving bij ouderen. Subthema's zijn bijvoorbeeld innovatieve woonvormen (zoals cohousing), woningontwerp en -renovatie, wooncarrières en thuisgevoel, leeftijdsvriendelijke omgeving en fysieke inrichting van de buurt.