Toegepaste Taalstudies (onderzoekseenheid)

Id: UA_30215

Universiteit Antwerpen

De onderzoeksgroep Applied Language Studies (Toegepaste Taalstudies) bestudeert taalvaardigheidsprocessen en -producten in een tertiaire onderwijscontext. Taalvaardigheidsreflectie en ¿training verlopen op tertiair niveau typisch in een academische context, maar beogen ook in een latere fase het professionele terrein te dienen in de vorm van academische of specifieke (bv. zakelijk, medisch) doelstellingen. Op dit ogenblik staan de volgende thema's centraal: de reikwijdte van taalbeschouwelijk onderwijs, leer- en leerdervariabelen (bv. attitudineel, perceptueel en metacognitief van aard), het genre academische geletterdheid (in de vorm van academisch schrijven en lezen), academische vs. professionele communicatie, en leercontexten (institutioneel tegenover informeel leren).

Postadressen:

FLW - FDTL, S.R.202, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen, BE

Acroniem:
T_TOETAAL
Disciplinecodes:
 • MENSWETENSCHAPPEN (H)
  • Filologie
   • Linguïstiek
   • Engelse taal- en letterkunde
   • Vreemdetalenonderwijs

Teamverantwoordelijke

Teamleden

 • Dominik Rumlich Historisch

  Teamlid (Historisch) 21 apr 2013 → 30 sep 2013

 • John David Linnegar Historisch

  Teamlid (Historisch) 22 feb 2013 → 1 apr 2013

 • Diler Aba Historisch

  Teamlid (Historisch) 1 dec 2011 → 14 jul 2012

 • Ine De Rycke Historisch

  Teamlid (Historisch) 1 okt 2009 → 17 dec 2010

 • Althea Kotze Historisch

  Teamlid (Historisch) 16 sep 2009 → 26 feb 2010

 • Tina Brunfaut Historisch

  Teamlid (Historisch) 1 jan 2007 → 30 nov 2008