< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Sylvia Wenmackers

  • Trefwoorden:Philosophy (incl. moral science), Systematische wijsbegeerte, ethiek, wijsgerige esthetica, metafysica, epistemologie, ideologie, Wijsgerige logica, Wijsbegeerte van specifieke wetenschappen, Wiskundige en algemene theoretische fysica, klassieke mechanica, quantummechanica, relativiteit, gravitatie, statistische fysica, thermodynamica, Geschiedenis en wijsbegeerte van de technologie