Nieuw bij FRIS: octrooien, infrastructuur en datasets

Zoals je hierboven kan zien, werd het FRIS Onderzoeksportaal uitgebreid met extra informatie over octrooien, infrastructuur en datasets. Naast informatie over bijna 1400 octrooien, kan je ook al beperkte informatie over infrastructuur en datasets terugvinden. De hoeveelheid informatie zal in de toekomst uiteraard stelselmatig aangroeien, zodat dit een meer volledig zicht zal bieden op het Vlaams onderzoekslandschap.

Alvast veel surfplezier!

Onderzoeker in de kijker

Marina Salas

Marina Salas Coscollola werkt als Animal Welfare Scientist voor de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), beter bekend als ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. In deze positie is zij binnen het Antwerp Zoo Centre for Research and Conservation, het onderzoeksinstituut van de KMDA, verantwoordelijk voor de coördinatie van onderzoeksprojecten die zich richten op de evaluatie van dierenwelzijn. Haar voornaamste verantwoordelijkheid als onderzoekscoördinator is de ontwikkeling en opvolging van toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag en welzijn van dierentuindieren, zowel in ZOO Antwerpen als ZOO Planckendael.

De beoordeling van het welzijn van dieren is essentieel voor een optimale verzorging maar de kennis over hoe dierenwelzijn op een objectieve manier beoordeeld kan worden is echter nog vrij beperkt, zeker voor wat betreft dieren in dierentuinen. Het onderzoek van Marina richt zich vooral op deze lacune. De wetenschappelijke interesse van Marina gaat vooral uit naar de ontwikkeling en de studie van objectieve welzijnsindicatoren op grond van het gedrag, de emotionele toestand, fysiologische parameters en de lichamelijke gezondheid van individuele dieren.

Vanuit een meer toegepast perspectief richt Marina zich op het ontwerpen en gebruiken van welzijnsprotocollen die specifiek zijn ontworpen voor de beoordeling van het welzijn van diersoorten die in dierentuinen worden gehouden. Deze welzijnsprotocollen helpen bij het opsporen van tekortkomingen of verbeterpunten van dierenverblijven en het identificeren van specifieke welzijnsproblemen op individueel niveau. Hiervoor gebruiken we enerzijds resource-based en anderzijds animal-based welzijnsindicatoren. Resource-based indicatoren zoals de grootte, het ontwerp en de inrichting van een verblijf, zijn relatief eenvoudig om de leefomgeving van het dier te beoordelen, maar zeggen niets over het welbevinden van het dier zelf. Animal-based indicatoren zijn veel geschikter voor de individuele beoordeling van het welzijn van een dier, omdat ze variabelen omvatten die direct aan de dieren zelf kunnen worden bepaald zoals veranderingen in het gedrag van de dieren, het algehele uiterlijk en de gezondheid, en fysiologische parameters (zoals glucocorticoïdeconcentraties). Daarnaast kan de mentale en emotionele toestand van een dier geëvalueerd worden aan de hand van experimentele opstellingen of cognitieve taken.

Marina studeerde Diergeneeskunde aan de Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en volgde een master in Applied Animal Behaviour and Animal Welfare aan de University of Edinburgh. In 2017 behaalde zij een doctoraat aan de UAB in Barcelona met een studie over de beoordeling van het dierenwelzijn in dierentuinen op grond van fysiologische en gedragsindicatoren. In mei 2018 startte Marina haar job als Animal Welfare Scientist bij het Antwerp Zoo Centre for Research and Conservation.

Maak hier kennis met de projecten en publicaties van Marina.

 

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt.

Vlaamse Onderzoekdiscipline Standaard

DisciplinesOp 9 april 2019 schakelde het FRIS Onderzoeksportaal over van de FRIS onderzoeksdisciplines naar de Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard, ontwikkeld door het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) in opdracht van de Vlaamse Overheid, is een hiërarchische en semantisch verrijkte classificatielijst voor onderzoeksdisciplines. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard vervangt de talrijke classificatielijsten voor onderzoeksdisciplines die de afgelopen jaren in Vlaanderen gehanteerd werden en wordt als standaard door tal van gebruikers (FRIS, FWO, VLIR, …) en stakeholders (universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen, ...) in Vlaanderen geïmplementeerd. De Vlaamse Onderzoeksdiscipline Standaard is uniek omdat deze classificatielijst wereldwijd de meest granulaire classificatie van onderzoeksdisciplines toelaat en bovendien elke discipline voorziet van een definitie die de grenzen van elke discipline semantisch afbakent. Lees meer...

 

Snel en slim zoeken op het FRIS onderzoeksportaal

Deze video van VLAIO legt aan de hand van drie cases uit hoe je snel en efficiënt kunt zoeken op het FRIS Onderzoeksportaal.

Hoe vernieuwend is mijn doctoraatsaanvraag bij een specifieke financierder?

Funding

Wil je een proposal schrijven rond bepaald onderzoek en wil je graag een beurs aanvragen bij het FWO? Wil je zicht krijgen op wat ze reeds financierden in het verleden en of jouw proposal vernieuwend is? Bekijk hier hoe FRIS je kan helpen.

Hoe kan ik een expert vinden voor mijn artikel of interview?

Expert

Via de  expertfinder kan je experten (onderzoekers of onderzoekseenheden) traceren via de boomstructuur van de wetenschappelijke disciplines in Vlaanderen.