KMSKA

 

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Dankzij zijn rijke verzameling kunstwerken is het een belangrijk onderzoekscentrum van het Vlaamse erfgoed.

Het onderzoek van de collectiestukken en hun geschiedenis is een kerntaak van het museum. De collectiecatalogus verzamelt de resultaten van dat onderzoek. Het is een wetenschappelijk instrument dat aan de basis ligt van de werking van het museum: verwerving, conservatie en restauratie, ontsluiting, educatie en presentatie. Vijf specifieke onderzoeksobjectieven vullen dit fundamentele werk aan. Het ontstaan van de kostbare museumverzameling vormt een eerste onderzoeksterrein. Daanaast diept een systematisch onderzoek de kennis van de unieke deelcollectie Peter Paul Rubens verder uit. Recent ging ook een onderzoeksprogramma van start dat het werk van James Ensor centraal stelt. Het KMSKA bezit immers de grootste collectie kunstwerken van Ensor ter wereld. Het museum onderzoekt ook het snijvlak tussen kunst en culturele antropologie. De focus ligt daarbij op het ontstaan van betekenis, het proces van stijlwording en de energetica of de esthetische gedaante van primaire pulsies.

Tot slot geeft het KMSKA jaarlijks een wetenschappelijke publicatie uit: het Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Deze en andere publicaties staan, naast participatie in opleidingen en samenwerkingsverbanden, garant voor een actieve kennisverspreiding.

Lees meer op de KMSKA website.