Logo Waterbouwkundig LaboratoriumHet Waterbouwkundig Laboratorium (WL) onderzoekt de invloed van menselijke activiteit en van de natuur op watersystemen en de gevolgen ervan voor de scheepvaart en voor de watergebonden infrastructuur.

Het is al meer dan 80 jaar een expertisecentrum voor onderzoek en adviesverlening over waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische vraagstukken. Als wetenschappelijke instelling en technisch ondersteunende afdeling maakt het deel uit van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid.

Het Waterbouwkundig Laboratorium ondersteunt de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Vlaamse overheid door op een integrale, wetenschappelijk verantwoorde manier te voorzien in kennis, kennisproducten en advies op het gebied van watersystemen. Naast activiteiten in opdracht van het beleidsdomein MOW voert het WL ook opdrachten uit voor andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, andere binnenlandse en buitenlandse overheidsdiensten en voor de priv├ęsector. Opdrachten voor derden worden gefaciliteerd door het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.

Lees meer op de website van het Waterbouwkundig Laboratorium.