Logo eiwitstrategie

Waarom een eiwitstrategie?

Eiwitten maken een cruciaal deel uit van de menselijke en dierlijke voeding. We halen ze uit vlees, vis, eieren en melkproducten, maar ook uit graanproducten, peulvruchten, noten en in mindere mate uit groenten en aardappelen. Het huidige model van eiwitproductie en -consumptie staat wereldwijd onder druk. Er zijn uitdagingen op het vlak van voedselzekerheid, milieu-impact en volksgezondheid.

Een verduurzaming en diversificatie van de productie en consumptie van eiwitten biedt kansen voor welvaart, milieu en gezondheid. Vertegenwoordigers van de agrovoedingsketen, kennisinstellingen en het beleid slaan de handen in elkaar om in te zetten op lokale, duurzame en gezonde eiwitten, van veld tot bord.

De uitwerking van de eiwitstrategie past binnen de Vlaamse voedselstrategie, waarmee de minister van Landbouw, samen met heel wat partners, het voedselsysteem, de komende jaren veerkrachtiger en innovatiever wil maken en wil klaarstomen voor de toekomst. De strategie kadert ook in het relanceplan waarmee de Vlaamse regering de welvaart en het welzijn van de Vlamingen wil versterken. Investeringen in de eiwitstrategie dragen bij tot het economische herstel en de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden voor alle schakels in de agrovoedingsketen.

Bekijk hier een aantal interessante filmpjes over concrete acties die een bijdrage leveren aan de eiwitstrategie:

Thema 1: Duurzame diervoeders -  case BFA Charter

Thema 2: Duurzame dierlijke productie – case monitoring duurzaamheid zuivelsector

Thema 3: Meer plantaardige eiwitten – case teelt en verwerking eiwithoudende gewassen ILVO Food Pilot

Thema 4: Meer nieuwe eiwitten – case insecten en microbieel eiwit

Thema 5: Meer productdiversiteit – case Flanders’ FOOD werking eiwittransitie, luik start-ups

Thema 6: Duurzame consumptie – case Green deal eiwitshift op ons bord

Lees meer...