Logo UHasselt

HASSELT UNIVERSITY, KNOWLEDGE IN ACTION

De Universiteit Hasselt is een jong, dynamisch kenniscentrum van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ze beschouwt het als haar maatschappelijke plicht om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame en innovatieve regio. Ze heeft de ambitie om een knooppunt in dat innovatieweb te zijn. Daarom hecht de Universiteit Hasselt veel belang aan samenwerking met andere kenniscentra, bedrijven, overheden en organisaties in Limburg en daarbuiten.

Als een van de motoren voor regionale innovatie focust de Universiteit Hasselt concreet op:

  • het opleiden van studenten tot hooggeschoolde, inzetbare professionals;
  • het voeren van toegepast en fundamenteel onderzoek in welomlijnde domeinen
    en het stimuleren van de valorisatie ervan;
  • het verspreiden van haar kennis en expertise door samenwerking met bedrijven en andere externe partners;
  • het uitbouwen van buitenlandse samenwerkingsverbanden.
  • Basisprincipes bij de invulling van deze kerntaken zijn academische en wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijk engagement, aandacht voor ethische normen en zingeving – zonder ideologisch onderscheid.

Voor de Universiteit Hasselt staat de ontwikkeling van het menselijk potentieel van al haar studenten en personeelsleden voorop.

Lees meer op de UHasselt website.