< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Zero-pair image to image translation using domain conditional normalization

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: 2021 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)
Pagina's: 3511 - 3518
ISBN:978-1-6654-0477-8
Jaar van publicatie:2021