< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Woordenboek van de Vlaamse dialecten: deel I: landbouwwoordenschat: aflevering 13: pluimvee

Boek - Boek

Roxane Vandenberghe, Magda Devos en Veronique De Tier, Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, par. Veeteelt, afl. 13 Pluimvee, XXX + 141 blzn., 62 krtn., 55 ill.
Pagina's: XXX, 141 p.
ISBN:9789074273237
Jaar van publicatie:2008