< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Walkability-score tool

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat het wonen in goed begaanbare wijken te maken heeft met meer lichaamsbeweging. Een goed begaanbare wijk wordt gekenmerkt door een hoge woondichtheid, een mix van diversiteit in landgebruik en straatconnectiviteit. Ondanks de voordelen van wijken met een hoge walkability score wordt Vlaanderen (noordelijke regio van België) gekenmerkt door een verspreid woonpatroon met een hoog aandeel "lintbebouwing", d.w.z. een lagere walkability score. Dit heeft te maken met hogere sociale kosten, problemen met de efficiënte voorziening van riolering, hogere kosten voor het openbaar vervoer en een grotere afhankelijkheid van de auto (wat resulteert in een lager niveau van fysieke activiteit).
Er zijn echter zeer weinig praktische instrumenten beschikbaar voor beleidsmakers om de walkability score van de wijk te beoordelen en zo prioriteit te geven aan milieu-interventies in de wijk. Het doel van dit project was het ontwikkelen van een praktisch en objectief instrument om de walkability score te bepalen, dat gebruikt kan worden door (lokale) beleidsmakers in Vlaanderen. De beoogde gebruikers zijn medewerkers van lokale overheden, waaronder ruimtelijke planners, gezondheidspromotors en politici. De tool maakt deel uit van een groter project rond gezonde publieke ruimtes dat zich richt op thema's zoals het stimuleren van een gezonde voedingsomgeving en een gezond klimaat, en heeft als doel om roken te ontmoedigen, geluidshinder te verminderen en een gezond klimaat te creëren. luchtverontreiniging en het bevorderen van lichaamsbeweging.
Boek: Compendium of Inspiring Practices: Health Edition International Guidelines on Urban and Territorial Planning
Pagina's: 13-15
Jaar van publicatie:2018
Trefwoorden:S240-ruimtelijke-ordening