< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Wachten op psychische hulp

Boek - Rapport

Ondertitel:de lengte en beleving van wachttijden in de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg
In september en oktober 2020 werd via verschillende kanalen een online vragenlijst verspreid gericht op mensen die afgelopen twee jaar psychische hulp zochten voor zichzelf of voor een kind. De vragen peilden naar de wachttijden per gekregen hulpvorm, en de invulling en de beleving van de wachtperiode. Ongeveer 1600 mensen vervolledigden de vragenlijst. We bespreken de bevindingen, rekening houdend met de tekortkomingen van de methodologie, en formuleren adviezen voor verbeteringen in de toekomst.
Aantal pagina's: 63
Jaar van publicatie:2020
Trefwoorden:Minutes and reports
Toegankelijkheid:Closed