< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Voorstel voor afbakening van nieuwe Ramsargebieden in Vlaanderen

Boek - Boek Conferentie Proceedings

Het Ramsar-verdrag is in 1971 ondertekend in Iran en in 1986 bekrachtigd door België. Het doel van het Ramsar-verdrag is het wereldwijd behoud van waterrijke gebieden van internationale betekenis - in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels - en de bevordering van het verstandig gebruik van watergebieden. Oorspronkelijk werden in Vlaanderen vier gebieden aangeduid, enkel en alleen op basis van de toenmalige vogelcriteria. Intussen zijn criteria voor afbakening van dergelijke gebieden uitgebreid met criteria m.b.t. habitats en andere soortengroepen dan vogels. Naar aanleiding van vijftig jaar Ramsar in 2021 heeft het INBO gewerkt aan een nieuw voorstel voor de afbakening van bijkomende Ramsar-gebieden in Vlaanderen.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2023
Toegankelijkheid:Open