< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens

Boek - Rapport

Ondertitel:Dossier
Dit dossier verzamelt de belangrijkste inzichten en de best beschikbare cijfers over voedselverlies bij Vlaamse huishoudens. Het Departement Omgeving brengt in dit document inzichten uit het eigen onderzoek samen met deze uit de gedragswetenschappen en internationaal onderzoek rond voedselverlies bij huishoudens (o.a. in het kader van het Europese REFRESH-onderzoek). Dit dossier heeft als doel beleidsmakers, actoren uit de agrovoedingsketen, middenveldorganisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen om planmatiger en doelgerichter actie te ondernemen om voedselverlies bij de consumenten thuis te verminderen en voorkomen. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de best beschikbare cijfers. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de factoren die voedselverlies bij huishoudens beïnvloeden. Hoofdstuk 4 beschrijft een aantal aandachtspunten die belangrijk zijn om de effectiviteit van interventies te verhogen en hoofdstuk 5 gaat dieper in op een aantal specifieke thema’s.
Aantal pagina's: 39
Toegankelijkheid:Open