< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Voedselomgevingen in kaart en beeld

Boek - Rapport

Deze studie heeft als doel om het concept 'gezonde en duurzame voedselomgevingen’ tastbaar te maken door voedselomgevingen in kaart en beeld te brengen voor twee lokale overheden, Gent en Sint-Truiden met een lokale voedselstrategie. Meer concreet wordt onderzocht hoe een fysieke voedselomgeving (de ruimtelijke aspecten) het voedingsgedrag van mensen beïnvloedt en hoe het beleid hierop kan inspelen. Er wordt in beeld gebracht hoever de gemeentelijke bevoegdheid reikt in de transitie naar een gezonde en milieuverantwoorde voedselomgeving en welke stimulerende interventies ingezet kunnen worden om fysieke voedselomgevingen mee vorm te geven.
Aantal pagina's: 278
Jaar van publicatie:2021
Trefwoorden:voedselomgeving
Toegankelijkheid:Open