< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Visionair en criticus. De oudtestamentische profeten in perspectief

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Boek: Die gesproken heeft door de profeten. Kritiek en belofte, ook voor vandaag
Pagina's: 9 - 22
ISBN:978-90-8528-662-2
Jaar van publicatie:2022
Toegankelijkheid:Closed