< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Verkenning en ontwikkeling Mobiscore

Boek - Rapport

Een Mobiscore is een score van een huis of perceel waarmee wordt ingeschat hoe goed voorzieningen op een duurzame wijze bereikbaar zijn nl. te voet en met de fiets. Met dit instrument wil het departement Omgeving de gebruikers bij de keuze voor een nieuwe woonplaats bewust maken van de mobiliteitsimpact die deze keuze met zich meebrengt door het aanbieden van objectieve en volledige informatie. Het gaat hier dan voornamelijk over de milieuimpact van de potentiƫle verplaatsingen; deze verschilt namelijk sterk naargelang een woonplaats al dan niet in de buurt is gelegen van voorzieningen en openbaar vervoer. Een verandering van woonplaats biedt een uitgelezen kans om gewoonten van mensen te veranderen. Het is bijgevolg een moment om een gedragsverandering teweeg te brengen. Door de informatie eenvoudig te bundelen kunnen locaties eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Zo wil het departement Omgeving een handelingsperspectief aanreiken om slimmere woonkeuzes te maken. Het gebruik van de Mobiscore kadert in een bredere doelstelling om milieuverantwoord gedrag en milieuverantwoorde consumptie ingang te doen krijgen bij de burger.
Aantal pagina's: 53
Jaar van publicatie:2018
Trefwoorden:S240-ruimtelijke-ordening