< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Veranderingsprocessen en hun ruimtelijke impact

Boek - Rapport

Ondertitel:Onderzoek vanuit een transitieperspectief op basis van stakeholdersgesprekken
Vandaag worden we geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op het vlak van globalisering, demografie, klimaat, energie, mobiliteit, economie, biodiversiteit, voedselproductie. Deze ontwikkelingen hebben een belangrijke impact op onze ruimte, en in het bijzonder op ons ruimtegebruik en de kwaliteit daarvan. Binnen de beperkte oppervlakte waarover Vlaanderen beschikt, strijden heel wat functies om plaats. Een aantal van de maatschappelijke ontwikkelingen die zich vandaag voordoen, verplichten ons om de manier waarop we onze ruimte invullen en gebruiken te herdenken. Deze verkennende studie werd uitgeschreven met als doel door middel van stakeholdersoverleg veranderingsprocessen m.b.t. ruimte in Vlaanderen te definiëren, na te gaan waar ze zich voordoen (kern, rand, buitengebied) en te onderzoeken hoe het beleid met deze veranderingsprocessen kan omgaan in functie van de vooropgestelde doelstellingen uit de Strategische Visie voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (SVBRV). Het opzet van deze studie is verkennend en kwalitatief en laat niet toe zeer diepgaand op de verschillende trends en strategieën in te gaan. Veeleer hebben we trachten te achterhalen welke ontwikkelingen, trends en veranderingen volgens de bevraagde actoren kansen bieden en/of prioritair moeten worden aangepakt met het oog op het realiseren van de doelstellingen uit de SVBRV. Door deze veranderingsprocessen te bekijken vanuit een transitiebenadering, kunnen over de trends en strategieën heen een aantal interessante inzichten geformuleerd worden met het oog op het realiseren van de doelstellingen uit de SVBRV en de taak van het departement Omgeving daarbij.
Aantal pagina's: 107
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:S240-stedebouw