< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Type 2 Cannabinoid Receptor Based Reporter Gene Constructs for Brain PET Imaging

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel Conferentiebijdrage

Tijdschrift: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
ISSN: 1619-7070
Volume: 36
Pagina's: S239 - S239
Aantal pagina's: 1
Jaar van publicatie:2009