< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Twitter rollenspel in de leesles: Biedt relevant leesonderwijs ‘risicoleerlingen’ een eerlijker speelveld?

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

De kennissamenleving vraagt meer dan ooit om lezende leerlingen, maar zelf verkiezen zij ‘coolere’ vrijetijdsmedia, die hun onderwijssucces belemmeren. Kan het ‘beste van beide werelden’ worden gecombineerd? Een experiment werd uitgevoerd bij 977 leerlingen in 63 klassen voortgezet onderwijs in Vlaanderen. In vergelijking met leeslessen zonder rollenspel of een mondeling rollenspel, ervoeren leerlingen een Twitter rollenspelinstructie als significant meer relevant. Die relevantie hing positief samen met hun leesmotivatie en leesintenties. Vooral leerlingen die vaak als ‘zwakkere’ lezers worden gezien - jongens, leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met weinig ouderlijke leessteun – ervoeren de leesles met Twitter als relevanter.
Tijdschrift: Levende Talen Tijdschrift
ISSN: 1566-2713
Issue: 3
Volume: 18
Pagina's: 33 - 41
Jaar van publicatie:2017