< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Truncated normal forms for solving polynomial systems: Generalized and efficient algorithms

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Journal of Symbolic Computation
ISSN: 0747-7171
Volume: 102
Pagina's: 63 - 85
Aantal pagina's: 23
Jaar van publicatie:2021
Trefwoorden:Computerwetenschappen en informatietechnologie, Toegepaste wiskunde