< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Trapeziometacarpal total joint arthroplasty: optimizing outcome with an evidence-based surgical technique

Boek - Dissertatie

Aantal pagina's: 158
Jaar van publicatie:2021
Toegankelijkheid:Embargoed