< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Transformatie- en realisatiegericht ruimtelijk beleid in Vlaanderen

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Ondertitel:kunnen gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften deze uitdaging aan? Een verkenning van de flexibiliteit van bijzondere plannen van aanleg op basis van de data uit het vergunningenregister
Met het beleidsplan Ruimte Vlaanderen wenst de Vlaamse regering in de toekomst een strategisch, dynamische en realisatiegericht ruimtelijk beleid te voeren. Binnen deze beleidsvisie is er bijzondere aandacht voor een goede instrumentenmix en aangepaste regelgeving, onder meer met het oog op het verhogen van het ruimtelijk rendement. Via intensiveren, verweven, hergebruik en tijdelijk gebruik wordt gestreefd naar het verschuiven van de focus van een “uitbreidingspolitiek” naar “transformatiepolitiek”. In de toekomst zal de bestaande ruimte anders gebruikt worden en wordt dit mogelijk gemaakt met de juiste instrumenten. De centrale onderzoeksvraag is: kunnen de huidige instrumenten de uitdaging van transformatie aan, of zijn ze daarvoor verouderd en onvoldoende flexibel? Deze paper neemt de bijzondere plannen van aanleg onder de loep en zoekt relaties met het vergunningenbeleid.
Boek: Verruimen
Pagina's: 315 - 327
Aantal pagina's: 13
Jaar van publicatie:2016
Trefwoorden:S240-ruimtelijke-ordening