< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Toward a Corporate Duty for Lead Companies to Respect Human Rights in Their Global Value Chains?

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Business and Politics
ISSN: 1369-5258
Issue: 4
Volume: 22
Pagina's: 1 - 31
Toegankelijkheid:Closed