< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Synopsis van het Belgische arbeidsrecht : collectief arbeidsrecht

Boek - Boek

Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd de syllabus van Marc Rigaux bewerkt tot een tweedelig handboek dat onder de titel Algemene beginselen van het Belgisch arbeidsrecht op de markt werd gebracht. In 1999 werd er voor een andere uitgever gekozen en werden de teksten samengevoegd tot één boekdeel onder de naam Synopsis van het Belgische arbeidsrecht.Normaliter wordt het boek om de drie jaar geüpdatet. Nu hebben we zes jaar gewacht. Er was U+2013 onder andere door politieke impasses U+2013 weinig te melden. Voor deze zevende editie werd ervoor geopteerd om opnieuw te splitsen. We beginnen met het deel U+201Ccollectief arbeidsrechtU+201D, een materie die vrij stabiel is gebleven.De interuniversitaire equipe werd herschikt. Nieuw bloed was nodig, want de oude garde verdwijnt langzaam maar zeker. Aan de vorm werd nauwelijks geraakt.We speelden met het idee om de bibliografieën te schrappen. Vanuit het werk- veld kregen we echter signalen dat dit soort van informatie wordt gewaardeerd. Google maakt sommige verwijzingen, bijvoorbeeld naar websites van organisa- ties en overheidsinstellingen, overbodig zodat hierin wel is gewied.De auteurs hebben vooral de nadruk willen leggen op de facetten die in hun colle- ges uitgebreid aan bod komen, i.e. themaU+2019s waarmee het gros van de studenten na hun afstuderen relatief vaak worden geconfronteerd. Dit is met andere woorden geen werk waarin de lezer alles kan terugvinden, maar een basisdocumentatie met bijna uitsluitend verwijzingen naar Belgische rechtsleer.Namens het auteurscollectief, Patrick Humblet1 juni 2020
Pagina's: 146 p.
ISBN:9789400008281
Jaar van publicatie:2020