< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Surface Treatment of Ti-45Nb Open Porous Structures towards Biomedical Applications: A Modified Approach

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: TMS2015 Supplemental Proceedings
Pagina's: 507 - 514
Jaar van publicatie:2015