< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Studie betreffende het effect van grondwaterstroming op bodemenergieopslag

Boek - Rapport

De doelstelling van deze onderzoeksopdracht is de invloed van de grondwaterstroming te kwantificeren met behulp van een numeriek model, waarmee boorgatwarmtewisselaars kunnen gedimensioneerd worden. In een eerste fase wordt het numerieke model geijkt op metingen in een gecontroleerd veldexperiment waarbij één boorgatwarmtewisselaar is ingebouwd en een grondwaterstroming wordt opgelegd door een pompput. Het numerieke model wordt vervolgens in een tweede fase gevalideerd op metingen van een bestaand veld van warmtewisselaars, waar een grondwaterstroming aanwezig is.
Aantal pagina's: 80
Jaar van publicatie:2015
Toegankelijkheid:Open