< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Stratigrafisch onderscheidend vermogen van zware minerale analyses voor de Neogene sedimenten van België

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

De Neogene eenheden van België zijn niet altijd gemakkelijk te onderscheiden op basis van visuele inspectie en de correlatie over het hele stroomgebied is niet eenvoudig. Om de stratigrafische interpretatie van de eenheden te vergemakkelijken, is het discriminerend potentieel van de zware mineralen bepaald. In deze studie wordt de zware minerale samenstelling gecombineerd met de analyse van de korrelgrootte, wat informatie geeft over het bulksediment. Op basis van de zware minerale samenstelling kunnen belangrijke interpretaties gemaakt worden, zoals (1) een verschillende herkomst tussen het Dessel-lid en het Hageland Diest-zand, waardoor het onwaarschijnlijk is dat ze tegelijkertijd zijn afgezet, (2) de Kasterlee-sensu-Gulinck-eenheid van de oostelijke Antwerpse Kempen moet opnieuw gedefinieerd worden als een lagere Molformatie-eenheid of als een zijdelingse equivalent van de typische Kasterlee Formatie naar het westen, sterk beïnvloed door zuidelijke continentale sedimentinvoer, en (3) het Waubach-lid in het Roerdal Graben moet worden opgesplitst in twee afzonderlijke eenheden, waarbij de bovenste eenheid gecorreleerd is met de Molformatie en de onderste eenheid, mogelijk de Indenformatie, gecorreleerd is met de Diestformatie en de Kasterlee Formatie. De 'X'-eenheid van de Maaseik-kern is waarschijnlijk een lokale overgangseenheid die niet direct kan worden gecorreleerd met een eenheid in het Kempisch bekken.
Pagina's: nvt
Aantal pagina's: 8
Jaar van publicatie:2020
Trefwoorden:P430-geologie-minerale-afzettingen