< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Smartphone-Based Wearable Gait Monitoring System Using Wireless Inertial Sensors

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: International Journal of Online and Biomedical Engineering
ISSN: 2626-8493
Issue: 08
Volume: 19
Pagina's: 38 - 55
Jaar van publicatie:2023
Toegankelijkheid:Open