< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Semantic polyfunctionality and constructional networks: on insubordinate subjunctive complement clauses in Spanish

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Constructions and frames
ISSN: 1876-1933
Volume: 13
Pagina's: 82 - 126
Jaar van publicatie:2021