< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Schone Lucht, Lage Energie

Boek - Rapport

Ondertitel:Verkennend onderzoek naar de binnenmilieukwaliteit van duurzame gebouwen: invloed van buitenmilieu en ventilatie
Dit verkennend onderzoek had als doel de karakterisatie van de binnenluchtkwaliteit in energie‐efficiënte gebouwen (woningen en scholen). Fysische, chemische en biologische parameters werden gemeten om te bestuderen of het binnenmilieu in dergelijke gebouwen verschillend is van dat in niet‐energie‐efficiënte gebouwen. Bijzondere aandacht werd besteed aan de invloed van buitenmilieu en van ventilatiesystemen op het binnenmilieu.  
Het ontwerpen van energie‐efficiënte gebouwen is synoniem voor een verminderd energieverbruik, beschouwd over de gehele levenscyclus van het gebouw. Efficiënte strategieën om het energieverbruik te verminderen zijn onder meer een betere gebouwisolatie en een sterkere luchtdichtheid. Hierdoor blijft gegenereerde warmte binnen de gebouwschil en wordt de warmtevraag beperkt, wat een positieve invloed heeft op het energieverbruik. Een verhoogde luchtdichtheid in nieuwbouwwoningen en  ‐scholen brengt echter ook een verminderde gebouwverluchting via openingen en scheuren in de gebouwschil met zich mee. Omdat voldoende verluchting onmisbaar is om een gezond binnenmilieu te creëren en te behouden, is in dit type gebouwen een ventilatiesysteem noodzakelijk. Een deels of volledig mechanisch systeem is wenselijk, want mechanische ventilatiesystemen bieden het voordeel van een gecontroleerde gebouwventilatie. De verantwoordelijkheid voor een correct gebruik en onderhoud ligt echter bij de eigenaar/gebruiker van het gebouw. Hierdoor worden gebouwgebruikers of bewoners verantwoordelijk voor het creëren en het onderhouden van een gezond binnenmilieu.  
In dit verkennend onderzoek Schone Lucht Lage Energie, wordt de binnenluchtkwaliteit bepaald in 51 lage‐energie gebouwen in Vlaanderen, waarvan 25 woningen en 26 klaslokalen. Elk gebouw is uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem (zowel gecontroleerde toe‐  en afvoer van lucht als gecontroleerde afvoer van lucht met toevoer via ventilatieroosters werden opgenomen in deze studie). Het binnenmilieu werd telkens chemisch, fysisch en microbiologisch gekarakteriseerd, terwijl ook de energieperformantie en de gebouwschil van elk gebouw bestudeerd werd.  
Aantal pagina's: 346
Jaar van publicatie:2018
Trefwoorden:P305-milieuchemie