< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Ruimte ontwerpen voor economische activiteiten: mogelijke inrichtingen volgens verschillende gebiedstypes

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Het huidige ruimtebeslag neemt best niet meer toe. Ruimte voor economie is een belangrijke nood, maar hoe ontwerpen we die ruimte voor economische activiteiten binnen het huidige ruimtebeslag? De laatste jaren zagen we publicaties met ontwerpinitiatieven en ontwerpend onderzoek voor economische activiteiten (Labo XX, Re:Work, Leiedal Kameleon,…), met elk een eigen doelstelling en finaliteit. Daarnaast heeft het Departement Omgeving in 2017 en in 2018 twee keer samengewerkt met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de Sheffield University School of Architecture rond verdichting in het economisch weefsel.
Deze paper put uit dit rijk materiaal en haalt er ontwerpstrategieën voor economische ruimte uit, met als doel de economische ruimte te behouden en zelfs te vermeerderen,
zonder bijkomend ruimtebeslag. De toepassing en het resultaat van de ontwerpstrategieën
verschillen naargelang de ontwerpsituatie. Hoe meer economie je in een gebied wil, hoe
meer gewicht de economische ontwerpstrategieën krijgen. Voor volgende ontwerpsituaties
wordt de toepassing van de ontwerpstrategieën bekeken: (1) een omgeving met enkel
bedrijven, die dan eveneens de kwaliteit van het gebied bepaalt, (2) een omgeving waarin
bedrijven de kwaliteit bepalen, maar waar een klein aantal woningen rond de bedrijven
aanwezig zijn, (3) een omgeving waarvan de kwaliteit bepaald wordt door wonen, maar
waarbij bedrijvigheid (vb. economische activiteiten op het gelijkvloers) als doel wordt
gesteld en (4) een omgeving waarin de kwaliteit enkel door wonen wordt bepaald.
De toepassing van deze strategieën zal geïllustreerd worden met voorbeelden uit de
aangehaalde studies.
Boek: Plandag 2019
Pagina's: 286-295
Aantal pagina's: 10
ISBN:978-90-819217-6-3
Jaar van publicatie:2019