< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Risico's bij gebruik van illegale middelen tijdens de zwangerschap: een overzicht van 30 jaar literatuur

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

In 2020 werd een wetsvoorstel ingediend bij de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers waardoor prenatale rechtsbescherming mogelijk zou worden, en middelengebruik tijdens de zwangerschap aanleiding zou kunnen geven tot gedwongen opname. Een correcte risico-inschatting is hierbij essentieel. Het doel van dit overzichtsartikel is om een Nederlandstalig overzicht te bieden van de risico's die gepaard gaan met illegaal middelengebruik tijdens de zwangerschap, voor het zwangerschapsverloop en voor het kind op korte en lange termijn, gebasseerd op data uit meta-analyses en systematische reviews rond de meest gebruikte illegale middelen (cannabis, cocaïne, opiaten en amfetamines). Cocaine en amfetamine gebruik gaan gepaard met een groter risico op placentaloslating, preterme geboorte en een laag geboortegewicht. Cannabis gaat gepaard met maternele anemie en een laag geboortegewicht. Er was evidentie voor teratogeniteit bij prenatale blootstelling aan opiaten. Een neonataal abstinentiesyndroom (NAS) werd gerapporteerd bij opiatengebruik. We concluderen dat illegaal middelengebruik tijdens de zwangerschap meerdere risico’s met zich meebrengt in het zwangerschapsverloop en voor de ontwikkeling van het kind op korte en lange termijn. Psycho-educatie rond middelengebruik en actief bevragen van gebruik dienen een vast onderdeel van prenatale zorg te zijn.
Tijdschrift: Tijdschrift Verslaving & Herstel
Issue: 2
Volume: 2
Pagina's: 12-18
Jaar van publicatie:2022
  • ORCID: /0000-0002-8798-0448/work/135090106
  • ORCID: /0000-0001-9396-4471/work/135089517
  • ORCID: /0000-0001-7591-3806/work/135089338