< Terug naar vorige pagina

Publicatie

ReSMILE: trading off model accuracy and complexity for linear parameter-varying systems

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: Proceedings of ISMA2020
Pagina's: 2203 - 2217
ISBN:9789082893113
Jaar van publicatie:2020
Toegankelijkheid:Open