< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Registratie van faunaslachtoffers in het verkeer: Dieren onder de wielen 3.0

Boek - Rapport

Na twee projecten 'Dieren onder de wielen’ en meer dan 10 jaar monitoring van verkeersslachtoffers staat de problematiek in Vlaanderen letterlijk en figuurlijk op de kaart. Duizenden vrijwilligers registreerden sinds 2008 tienduizenden verkeersslachtoffers in het Vlaams gewest. Het is belangrijk om deze problematiek verder op te volgen om op meer wegen te kunnen aantonen waar de knelpunten liggen of hoe knelpunten verschuiven in de loop van de tijd. Het verder verzamelen van losse waarnemingen en trajecttellingen van verkeersslachtoffers blijft daarom nodig. Het is bovendien een sterke troef om dit te doen als een ‘citizen science’ project met het inzetten van moderne registratietechnieken en - middelen.
Aantal pagina's: 111
Jaar van publicatie:2021
Toegankelijkheid:Open