< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Rank-one Tensor Approximation with Beta-divergence Cost Functions

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: Proceeding of EUSIPCO 2019
Pagina's: 1319 - 1323
Jaar van publicatie:2019