< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Publicly Verifiable Zero-Knowledge and Post-Quantum Signatures from VOLE-in-the-Head

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: Advances in Cryptology – CRYPTO 2023 43rd Annual International Cryptology Conference
Pagina's: 581 - 615
ISBN:978-3-031-38553-7
Jaar van publicatie:2023
Toegankelijkheid:Open