< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Proper use of CONTRAfluran™ for optimal desorption and reuse of volatile anaesthetics. Comment on Br J Anaesth 2022; 129: e79–81

Tijdschriftbijdrage - Brief

Tijdschrift: BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA
ISSN: 1471-6771
Issue: 3
Volume: 131
Pagina's: e71 - e72
Jaar van publicatie:2023
Toegankelijkheid:Closed