< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Proof of concept of integrating 3-dimensional nde information into finite element analysis

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: Pipeline Research, 22nd Joint Technical Meeting, Proceedings
Aantal pagina's: 1
Jaar van publicatie:2019