< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Prediction of dynamic hub forces as a source of structure-borne tire/coarse road noise using a high-fidelity simulation approach

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics ICA 2019
Pagina's: 483 - 490
Aantal pagina's: 8
Jaar van publicatie:2019
Toegankelijkheid:Closed