< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Opzetten van een meetcampagne om de stralingsblootstelling van nieuwe technologieën en Wifi in scholen te bepalen

Boek - Rapport

Dit document geeft een samenvatting van de meetresultaten uit fase 1: ‘Meten’ van de studieopdracht: "Opzetten van een meetcampagne om de stralingsblootstelling van nieuwe technologieën en Wifi in scholen te bepalen” in opdracht van de Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie afdeling lucht, hinder, risicobeheer, milieu & gezondheid. In dit document wordt een samenvatting gegeven van de spatiale metingen (breedbandmetingen en spectrumanalyser metingen) en de temporele metingen, uitgevoerd in de scholen, woningen, kantoren en de openbare plaatsen. Daarnaast word ook een korte samenvatting gegeven van de exposimeter metingen die uitgevoerd werden voor 6 verschillende routes. Meer gedetailleerde uitleg is terug te vinden in de gedetailleerde rapporten die bij elke meting horen. Alle individuele eindrapporten werden aan LNE afgeleverd, hierin zijn alle details van de meetcampagne beschikbaar. Op basis van de meetresultaten worden ook aanbevelingen gedaan om de blootstelling aan elektromagnetische velden ten gevolge van RF stralingen te beperken. Er dient opgemerkt te worden dat dit geen statistische studie is aangezien de meetcampagne te beperkt was wat betreft de tijdsduur en het aantal gemeten meetsites in de verschillendeomgevingen (bv. voor wat betreft de kantoren werd enkel gemeten in een stedelijke omgeving en er werden geen metingen uitgevoerd in flatgebouwen voor de categorie woningen). Deze studie geeft wel een goed beeld van de typische bijdrage van het elektrisch veld van de verschillende soorten signalen tot de totale elektrische veldwaarden.
Aantal pagina's: 32
Jaar van publicatie:2013
Trefwoorden:P200-elektromagnetisme