< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Optimized Software Implementations for the Lightweight Encryption Scheme ForkAE

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: Lecture Notes in Computer Science
Pagina's: 68 - 83
ISBN:978-3-030-68486-0
Jaar van publicatie:2020
Toegankelijkheid:Open