< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Opmeten van de huidige ecologische situatie (TO) in de omgeving van het geplande ecoduct over de E19 in Halle

Boek - Rapport

Om het functioneren van het geplande ecoduct te kunnen meten, wordt de huidige ecologische situatie vóór de aanleg van het ecoduct opgemeten. In deze studie worden bestaande en potentiële natuurwaarde in de omgeving van het geplande ecoduct geïnventariseerd en wordt ingeschat welke doelsoorten mogelijk gebruik kunnen maken van deze ontsnipperingsmaatregel.
Aantal pagina's: 163
Jaar van publicatie:2022
Trefwoorden:Hallerbos
Toegankelijkheid:Open